+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

KONTROLA KVALITETE

KONTROLA KVALITETESve vrste betona za koje posjedujemo atest podliježu i zadovoljavaju europski standard HRN EN 206-1:2006. Ovlašteno certificirano tijelo vrši redovne inspekcije svih betonara koje su jamstvo visoke kvalitete konačnog proizvoda.
Tekuću kontrolu kvalitete betona vršimo putem vlastitog centralnog laboratorija u Dicmu.

VODITELJ TEHNOLOGIJE
Dražen Botica
Mob: +385 (0) 91 666 6604
Mail: [email protected]