+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

Luka Omiš 2. faza

S izvođačem Texo molior d.o.o. iz Cavtata ugovorena je isporuka betona za projekt izgradnje luke Omiš – II. faza u Omišu. Projektom ‘Uređenje luke Omiš – II. faza izgradnje‘ rekonstruirat će se i dograditi pomorska luka u Omišu. Lokacija zahvata II. faze proteže se od istočnog kraja Fošala prema jugoistoku uz DC8 do Puta Skalica. Planirano proširenje postojeće luke sastoji se od kopnenog dijela i morskog akvatorija te će površina luke biti povećana na gotovo 10.000 m2.

Predviđena količina betona je cca 9.200 m³.