+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

OBAVIJEST O IZMJENI 1. DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

I PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: Dajaković d.o.o. (u daljnjem tekstu Naručitelj)
Sjedište Naručitelja: Vukovarska cesta 8, 21310 Omiš
OIB Naručitelja: 93756245084
Broj telefona Naručitelja: +385 (0)21 756 835
Broj telefaksa Naručitelja: +385 (0)21 756 837
Adresa za dostavu ponuda: Vukovarska cesta 8, 21310 Omiš, Republika Hrvatska.
Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Davorin Dajaković
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Broj telefona: +385 (0)21 756 835
Broj mobitela:+385 (0)91 666 6600

PREDMET NABAVE

Dvije su grupe predmeta nabave: Radna vozila i radni strojevi.

Grupa 1.: Radna vozila

  1. Teretno vozilo s nadogradnjom beton miješalica-mikser, 10kom
  2. Teretno vozilo s nadogradnjom beton pumpa s mikserom, 1 kom
  3. Teretno vozilo s nadogradnjom beton pumpa, 1 kom

Grupa 2.: Radni strojevi (postrojenje betonara)

  1. Mobilna betonara s opremom, 1 kom

Dokumentacija za nadmetanje se mijenja kako slijedi:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili engleskom jeziku ukoliko je ponuditelj iz inozemstva.

12.12.2016.

Dajaković d.o.o.

Klikom na link preuzmite izmjenjenu natječajnu dokumentaciju: dokumentacija