+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

POČETAK PROVEDBE PROJEKTA

 

U tijeku je provedba projekta

„Opremanje i povećanje kapaciteta proizvodnog pogona Šestanovac“

 

Tvrtka Dajaković d.o.o. je 2. svibnja 2019. godine započela s provedbom projekta “Opremanje i povećanje kapaciteta proizvodnog pogona Šestanovac“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe projekta je od 2. svibnja 2019. do 2. studenog 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 39.784.146,89 HRK, dok bespovratna sredstva iznose 14.353.360,33 HRK.

Projekt će se provesti kroz dva komplementarna i usko povezana segmenta: i) tehnički, koji uključuje nabavu i implementaciju specijaliziranih proizvodnih radnih vozila, vezanih uz postojeći proizvodni pogon poduzeća u Šestanovcu, te ii) tzv. soft segment koji uključuje provedbu nekoliko aktivnosti – edukaciju djelatnika za rad na novim tehnologijama, sudjelovanje na specijaliziranom sajmu te provedbu općih aktivnosti – upravljanje projektom i administraciju te promidžbu i vidljivost.

Specifični cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća i omogućiti izlazak na međunarodno tržište povećanjem kapaciteta i modernizacijom proizvodnog procesa. Projekt će dovesti do jediničnog povećanja kapaciteta proizvodnje betonske smjese za 41%, modernizacije pogona novim radnim vozilima, jačanja kompetencija zaposlenika osposobljavanjem za rukovanje novom opremom te povećanja vidljivosti poduzeća sudjelovanjem na specijaliziranom sajmu. Ostvarenjem specifičnog cilja doprinijet će se postizanju općeg cilja – povećanja konkurentnosti i izvoza hrvatskih MSP-a u industriji proizvodnje betonske smjese.

Konkretnije, uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje željenih rezultata: povećan kapacitet proizvodnog procesa, moderniziran proizvodni pogon, ojačani ljudski resursi te povećana vidljivost tvrtke na tržištu.

 

Voditelj projekta i kontakt osoba: Dario Dajaković, direktor, [email protected]

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Dajaković d.o.o.