+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

Poslovno – stambeni objekt Omiš

OBAVIJEST O NABAVI

S izvođačem A3 d.o.o. ugovorena je isporuka betona za projekt izgradnje stambeno-poslovnog  objekta u Omišu. Ugovoreni posao samo je nastavak dosadašnje uspješne isporuke betona za istog investitora na kompleksu “ex-kolodvor”. Predviđena količina betona je cca 4.000 m³.