+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

POSLOVNO-STAMBENI OBJEKT OMIŠ

OBAVIJEST O NABAVI

Sa izvođačem A3 d.o.o. ugovorena je isporuka betona za projekt izgradnje poslovno – stambenog objekta (ex-autobusni kolodvor) u Omišu.

Predviđena količina betona je cca 11.000 m³.