+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

STAMBENA ZGRADA B.E.K. PROJEKT – MAKARSKA

OBAVIJEST O NABAVI

Sa izvođačem A3 d.o.o. ugovorena je isporuka betona za projekt izgradnje stambenog kompleksa investitora B.E.K. Projekt u Makarskoj.

Predviđena količina betona je cca 3.500 m³.