+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

Stambeni objekt Veliko Brdo-Makarska

OBAVIJEST O NABAVI

Sa izvođačem A3 d.o.o. ugovorena je isporuka betona za projekt izgradnje stambenog objekta u Velikom Brdu (Makarska). Navedeni ugovor čini isporuku za prvi od tri objekta za istog Investitora. Ukupna količina je cca 11.000 m³.

Predviđena količina betona za prvi objekt je cca 3.900 m³.