+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

Stambeno – poslovni objekt Visoka (Muše)

S izvođačem Visoko potkrovlje d.o.o. ugovorena je isporuka betona za projekt izgradnje stambeno-poslovnog objekta na Visokoj u Splitu. Predviđena količina betona je cca 4.000 m³.