+385 (0) 21 756 835 Vukovarska cesta 8, 21310, Omiš

UPOV Nin

OBAVIJEST O NABAVI

Sa izvođačem KBB Kardum d.o.o. iz Zagreba ugovorena je isporuka betona za projekt izgradnje pročišćivača otpadnih voda u sklopu projekta aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi

Predviđena količina betona je cca 4.000 m³.